схаваць славутасціпаказаць славутасці
Славутасць 1
Славутасць 2
Славутасць 3

Інспекцыя па справах непаўналетніх

АБАВЯЗКІ ДЗІЦЯЦІ

Дзіця абавязана выконваць законы дзяржавы, клапаціцца аб бацьках, паважаць правы і інтарэсы іншых грамадзян, традыцыі і культурныя каштоўнасці беларускага народа, іншых нацый і народнасцей, авалодваць ведамі і рыхтавацца да самастойнай працоўнай дзейнасці, беражліва ставіцца да навакольнага асяроддзя, усіх відаў уласнасці.

Захаванне законаў дзяржавы з'яўляецца канстытуцыйным абавязкам кожнага, хто знаходзіцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. За іх невыкананне пры дасягненні вызначанага ўзросту можа наступіць юрыдычная адказнасць.

Ніхто не можа быць вызвалены ад абавязкаў выконваць законы дзяржавы, клапаціцца аб бацьках, паважаць правы і інтарэсы іншых асоб, у тым ліку і непаўналетнія асобы. Заканадаўства, якое прадугледжвае розныя віды адказнасці, устанаўлівае ўзроставыя межы для прыцягнення да адказнасці. З пункту гледжання крымінальнага права пры невыкананні крымінальнага закона дзіця можа быць прыцягнута да адказнасці за некаторыя злачынствы толькі 14 гадоў, да адміністрацыйнай - толькі з 16 гадоў. Што датычыцца адміністрацыйнай адказнасці, то ў сувязі з неналежным выхаваннем дзіцяці магчыма ўскладанне адказнасці непасрэдна на бацькоў, а не на дзіця, якое не дасягнула неабходнага ўзросту, які дае магчымасць прыцягнуць яго да адказнасці.

Вельмі важным з'яўляецца запіс аб тым, што дзіця абавязана клапаціцца аб бацьках. Праява клопату аб бацьках выклікана тым, што бацькі ў сваю чаргу павінны прымаць меры для належнага выхавання дзіцяці. Таму дзіця не толькі мае правы, але і нясе пэўныя абавязкі. Згодна з арт.101 КОБС дзеці могуць быць вызвалены ад абавязку па ўтрыманні бацькоў і кампенсацыі затрат па догляду за імі, калі судом будзе ўстаноўлена, што бацькі ўхіляліся ад выканання бацькоўскіх абавязкаў. Бацькі, пазбаўленыя бацькоўскіх правоў, страчваюць права на атрыманне зместу ад сваіх дзяцей.

Правы і свабоды аднаго чалавека “заканчваюцца” там, дзе “пачынаюцца” правы і свабоды іншага чалавека. Таму на дзіця таксама ўскладаецца абавязак паважаць правы і законныя інтарэсы іншых грамадзян. Ён таксама павінен паважаць традыцыі і культурныя каштоўнасці не толькі свайго народа, але і іншых нацый і народнасцей. Традыцыямі з'яўляюцца пэўныя грамадскія ўстанаўленні, нормы паводзін, ідэі, каштоўнасці, звычаі, абрады, якія перадаюцца ад пакалення да пакалення і такім чынам захоўваюцца на працягу доўгага часу.

На дзіця ўскладаецца абавязак авалодваць ведамі і рыхтавацца да самастойнай працоўнай дзейнасці. Для гэтага ў сярэдніх навучальных установах праводзяцца ўрокі працы, у старэйшых класах вучаць пэўным спецыяльнасцям. У Рэспубліцы Беларусь створана шырокая сетка прафесійна-тэхнічных вучылішчаў.

АСАБЛІВАСЦІ КРЫМІНАЛЬНАЙ АДКАЗНАСЦІ АСОБ, ЯКІЯ Здзейснілі Злачынствы ва ўзросце да 18-ці гадоў

Віды пакаранняў (артыкул 109 КК РБ)

Да асобы, якая ўчыніла злачынства ва ўзросце да 18-ці гадоў, могуць быць прыменены наступныя пакаранні:

1.Грамадскія працы;

2.Штраф;

3.Пазбаўленне права займацца пэўнай дзейнасцю;

4.Выпраўленчыя працы;

5.Арышт;

6.Пазбаўленне волі.

Грамадскія працы (артыкул 110 КК РБ)

Грамадскія работы назначаюцца асуджанаму, які дасягнуў 16-ці гадоў да дня пастановы прыгавору, на тэрмін ад 30 да 180 гадзін і заключаюцца ў выкананні ў вольны ад вучобы або асноўнай работы час работ, іх працягласць не можа перавышаць 3 гадзін у дзень і 3 гадзін у тыдзень. .

Штраф (артыкул 111 КК РБ)

Штраф прызначаецца асобе, якая здзейсніла злачынства ва ўзросце да 18-ці гадоў, калі яна мае самастойны заробатак або маёмасць, у памеры, якая не перавышае дваццаціразовага памеру мінімальнай заработнай платы, а за карыслівае злачынства - сторазовай мінімальнай заработнай платы.

Пазбаўленне права займацца пэўнай дзейнасцю (артыкул 112 КК РБ)

Пазбаўленне права займацца пэўнай дзейнасцю назначаецца асобе, якая дасягнула 16 гадоў да дня пастановы прыгавору, на тэрмін ад 1 да 3 гадоў.

Папраўчыя работы (артыкул 113 КК РБ)

1. Папраўчыя работы назначаюцца асобе, якая дасягнула 16 гадоў да дня пастановы прыгавору, на тэрмін ад 2 месяцаў да 1 года па месцы працы.

2. З заробку асуджанага да папраўчых работ робіцца ўтрыманне ў даход дзяржавы ў памеры, устаноўленым прыгаворам суда, у межах ад пяці да пятнаццаці працэнтаў.

Арышт (артыкул 114 КК РБ)

Арышт прызначаецца асобе мужчынскага полу, які дасягнуў 16-ці гадоў да дня пастановы прысуду, і ўстанаўліваецца на тэрмін ад 15 сутак да 3-х месяцаў.

Пазбаўленне волі (артыкул 11 КК РБ)

1. Асобе, якая ўпершыню здзейсніла ва ўзросце да 18 гадоў злачынства, якое не ўяўляе вялікай грамадскай небяспекі, пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі не прызначаецца.

2.Асобе, якая здзейсніла злачынства ва ўзросце да 18-ці гадоў, тэрмін пакарання ў выглядзе пазбаўлення волі не можа перавышаць:

-за менш цяжкае злачынства - трох гадоў;

-за цяжкае злачынства - сямі гадоў;

-за асабліва цяжкае злачынства - дзесяці гадоў.

АСНОЎНЫЯ Артыкулы Крымінальнага кодэкса

Крадзеж - арт.205 КК РБ

1. Таемнае выкраданне маёмасці - караецца штрафам, або папраўчымі работамі на тэрмін да 2 гадоў, або арыштам да 6 месяцаў, або абмежаваннем волі на тэрмін да 3 гадоў, або пазбаўленнем волі на той жа тэрмін.

2. Крадзеж, учынены паўторна або групай асоб, -

караецца папраўчымі работамі на тэрмін да 2-х гадоў, або абмежаваннем волі на тэрмін да 5 гадоў, або пазбаўленнем волі на тэрмін ад двух да пяці гадоў.

3. Крадзеж, учынены з пранікненнем у жыллё або ў буйным памеры, -

караецца пазбаўленнем волі на тэрмін ад 5 да 10 гадоў з канфіскацыяй маёмасці або без канфіскацыі.

Рабаванне - арт. 206 КК РБ

1.Адкрытае выкраданне маёмасці -

караецца штрафам, ці папраўчымі працамі на тэрмін да 2 гадоў, ці арыштам на тэрмін да 6 месяцаў, ці абмежаваннем волі на тэрмін да 4-х гадоў, ці пазбаўленнем волі на той жа тэрмін.

2. Грабеж, учынены паўторна або групай асоб, -

караецца абмежаваннем волі на тэрмін да 5 гадоў або пазбаўленнем волі на тэрмін ад 3 да 8 гадоў з канфіскацыяй маёмасці ці без канфіскацыі.

3.Рабаванне, учынены з пранікненнем у жыллё або ў буйным памеры,-

караецца пазбаўленнем волі на тэрмін ад 6 да 12 гадоў з канфіскацыяй маёмасці або без канфіскацыі.

Разбой - арт. 207 КК РБ

1.Гвалт або пагроза ўжывання гвалту з мэтай непасрэднага завалодання маёмасцю -

караецца пазбаўленнем волі на тэрмін ад 3 да 10 гадоў з канфіскацыяй маёмасці або без канфіскацыі.

2.Разбой, учынены з пранікненнем у жыллё, або паўторна, або групай асоб, або з мэтай завалодання маёмасцю ў буйным памеры, -

караецца пазбаўленнем волі на тэрмін ад 6 да 15 гадоў з канфіскацыяй маёмасці.

3.Разбой, учынены арганізаванай групай, або з прычыненнем цяжкага цялеснага пашкоджання, або з мэтай завалодання маёмасцю ў асабліва буйным памеры, -

караецца пазбаўленнем волі на тэрмін ад 8 да 15 гадоў з канфіскацыяй маёмасці.

Хуліганства - арт.339 КК РБ

1.Наўмысныя дзеянні, якія груба парушаюць грамадскі парадак, выражаюць відавочную непавагу да грамадства, якія суправаджаюцца прымяненнем насілля або пагрозай яго прымянення або знішчэннем або пашкоджаннем чужой маёмасці,-

караецца грамадскімі працамі, або штрафам, або арыштам на тэрмін да 6 месяцаў, або пазбаўленнем волі на тэрмін да двух гадоў.

2.Тыя ж дзеянні, якія адрозніваюцца па сваім змесце выключным цынізмам, або звязаныя з супраціўленнем асобе, якая спыняе парушэнне грамадскага парадку, або ўчыненыя паўторна, або групай асоб, або спалучаныя з прычыненнем менш цяжкага цялеснага пашкоджання.